به علت تک سایز بودن، قیمت این کالا ها به صورت فروش ویژه می‌باشد.